Thông báo về Giải thưởng khoa học Trường đại học Tôn Đức Thắng năm 2017

1.  Mục đích, ý nghĩa

Nhằm tôn vinh các nhà khoa học Việt Nam và thế giới có công trình nghiên cứu xuất sắc, đóng góp tích cực cho xã hội, thúc đẩy hoạt động khoa học công nghệ cũng như các hoạt động thiện nguyện phụng sự con người và xã hội không chỉ ở Trường đại học Tôn Đức Thắng mà còn ở khắp nơi trên thế giới, Nhà trường tiến hành trao Giải thưởng khoa học Trường đại học Tôn Đức Thắng (TDTU Prize).

2. Phạm vi

 • Áp dụng cho tất cả các nhà khoa học Việt Nam và các nhà khoa học trên thế giới.
 • Các lĩnh vực khoa học và hoạt động xã hội phụng sự con người và cộng đồng đều thuộc phạm vi xét thưởng bao gồm (nhưng không hạn chế) trong các lĩnh vực Khoa học cơ bản; Khoa học kỹ thuật; Khoa học xã hội và nhân văn; …

3. Cơ cấu giải thưởng

 • Giải “Lifetime Prize”: 5.000 USD/giải/người;
 • Giải “Rising Star Prize”: 4.000 USD/giải/người;
 • Giải “Woman Prize”: 3.000 USD/giải/người.

4. Quyền lợi của nhà khoa học được trao Giải thưởng

 • Được nhận Giấy chứng nhận Giải thưởng;
 • Được nhận tiền thưởng;
 • Được xem xét bổ nhiệm làm Adjunct Professor của Trường;

* Lưu ý: Trong trường hợp Nhà trường phát hiện gian dối đối với công trình được xét và trao giải, nhà khoa học sẽ bị truy thu toàn bộ Giải thưởng (Giấy chứng nhận Giải thưởng, tiền thưởng và tước bỏ vị trí đã được bổ nhiệm tại Trường).

5. Hồ sơ xét tặng Giải thưởng

Hồ sơ xét tặng Giải thưởng phải bằng tiếng Anh và gồm các mẫu sau:

 • Đơn đăng ký tham gia Giải thưởng (theo mẫu của Trường);
 • Lý lịch khoa học (theo mẫu của Trường);
 • Bản toàn văn những công trình khoa học xuất sắc;
 • Ban tổ chức có thể yêu cầu bổ sung thêm thông tin, tài liệu minh chứng cần thiết đối với hồ sơ được các Hội đồng thẩm định đề xuất, trình Hiệu trưởng xem xét.

6. Thời gian và thông tin để nộp hồ sơ dự tuyển

 • Ứng viên đăng ký nộp hồ sơ từ ngày ra thông báo đến hết ngày 01/09/2017.
 • Thông tin liên hệ và nộp hồ sơ tại: Phòng Quản lý phát triển Khoa học và Công nghệ (DEMASTED), Phòng A303, số 19 Đường Nguyễn Hữu Thọ, P. Tân Phong, Quận 7, TP.Hồ Chí Minh.

Điện thoại: (08) 37 755 037; Email: demasted@tdt.edu.vn.