HỘI ĐỒNG THẨM ĐỊNH

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG THẨM ĐỊNH

Prof. TuanGS. Nguyễn Văn Tuấn

 • Cố vấn cao cấp về Khoa học-Công nghệ, Đại học Tôn Đức Thắng, Việt Nam
 • Trưởng Labo (Principle Fellow), Labo nghiên cứu Di truyền học loãng xương, Viện nghiên cứu y khoa Garvan, Úc
 • Giáo sư Y khoa, Đại học New South Wales, Úc
 • Giáo sư Y khoa Tiên lượng, Đại học Công nghệ Sydney, Úc
 • Giáo sư adjunct Dịch tể học và Thống kê học, Đại học Notre Dame Australia, Úc

THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG THẨM ĐỊNH

Hayden

 


GS. Martin Hayden

 • Giáo sư giáo dục, Đại học Southern Cross, Úc

Timon 


GS. Timon Rabczuk

 • Trưởng Nhóm Nhóm nghiên cứu Cơ học tính toán, Đại học Tôn Đức Thắng, Việt Nam
 • Chủ nhiệm Bộ môn Cơ học tính toán, Đại học Bauhaus Weimar, Đức

 

Prof.Minh

 GS.VS.TSKH. Đặng Vũ Minh

 • Chủ tịch Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam
 • Nguyên Chủ tịch, Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam

Ut

 TS. Lê Văn Út

 • Trưởng phòng Phòng Quản lý phát triển khoa học và công nghệ (DEMASTED) & Giám đốc Quỹ Phát triển khoa khọc công nghệ (FOSTECT), Đại học Tôn Đức Thắng, Việt Nam
 • Trưởng nhóm Nhóm nghiên cứu Trắc lượng thông tin, Đại học Tôn Đức Thắng, Việt Nam