HỘI ĐỒNG THẨM ĐỊNH NĂM 2019

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG THẨM ĐỊNH

PROF TUAN NGUYEN

GS. Nguyễn Văn Tuấn

  • Giáo sư nghiên cứu xuất sắc, Đại học Tôn Đức Thắng, Việt Nam
  • Trưởng Labo (Principle Fellow), Labo nghiên cứu Di truyền học loãng xương, Viện nghiên cứu y khoa Garvan, Úc
  • Giáo sư Y khoa, Đại học New South Wales, Úc
  • Giáo sư Y khoa Tiên lượng, Đại học Công nghệ Sydney, Úc
  • Giáo sư adjunct Dịch tể học và Thống kê học, Đại học Notre Dame Australia, Úc

THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG THẨM ĐỊNH

Hayden

GS. Martin Hayden

  • Giáo sư giáo dục, Đại học Southern Cross, Úc
Professor Thuc Quyen Nguyen

GS. Nguyễn Thục Quyên

  • Giám đốc trung tâm nghiên cứu chuyên ngành Polymer và Chất rắn hữu cơ, Đại học California Santa Barbara, Mỹ
Professor Philippe Derreumaux

GS. Philippe Derreumaux

  • Trưởng Phòng thí nghiệm Hóa sinh lý thuyết, Đại học Tôn Đức Thắng, Việt Nam Đại học Denis Diderot - Paris 7, Pháp
Dr Le Van Ut

TS. Lê Văn Út

  • Trưởng phòng Phòng Quản lý phát triển khoa học và công nghệ (DEMASTED) & Giám đốc Quỹ Phát triển khoa khọc công nghệ (FOSTECT), Đại học Tôn Đức Thắng, Việt Nam
  • Trưởng nhóm Nhóm nghiên cứu Trắc lượng thông tin, Đại học Tôn Đức Thắng, Việt Nam