HỘI ĐỒNG THẨM ĐỊNH NĂM 2017

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG THẨM ĐỊNH

PROF TUAN NGUYEN

GS. Nguyễn Văn Tuấn

  • Cố vấn cao cấp về Khoa học-Công nghệ, Đại học Tôn Đức Thắng, Việt Nam
  • Trưởng Labo (Principle Fellow), Labo nghiên cứu Di truyền học loãng xương, Viện nghiên cứu y khoa Garvan, Úc
  • Giáo sư Y khoa, Đại học New South Wales, Úc
  • Giáo sư Y khoa Tiên lượng, Đại học Công nghệ Sydney, Úc
  • Giáo sư adjunct Dịch tể học và Thống kê học, Đại học Notre Dame Australia, Úc

THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG THẨM ĐỊNH

Hayden

GS. Martin Hayden

  • Giáo sư giáo dục, Đại học Southern Cross, Úc

GS. Timon Rabczuk

  • Trưởng Nhóm Nhóm nghiên cứu Cơ học tính toán, Đại học Tôn Đức Thắng, Việt Nam
  • Chủ nhiệm Bộ môn Cơ học tính toán, Đại học Bauhaus Weimar, Đức

GS.VS.TSKH. Đặng Vũ Minh

  • Chủ tịch Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam
  • Nguyên Chủ tịch, Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam