Liên hệ

Phòng Quản lý phát triển Khoa học và Công nghệ (DEMASTED)
Phòng A303, số 19 Đường Nguyễn Hữu Thọ, P. Tân Phong, Quận 7, TP.Hồ Chí Minh.
Điện thoại: (028) 37 755 037Email: demasted@tdtu.edu.vn