TS. Sibel Aysil Ozkan

Sibel Aysil Ozkan

GIẢI THƯỞNG NHÀ KHOA HỌC NỮ

TS. Sibel Aysil Ozkan nguyên là Phó Hiệu trưởng Đại học Ankara và hiện là Giáo sư thực thụ của Khoa dược, Đại học Ankara, Thổ Nhĩ Kỳ. đại diện cho Hiệp hội hóa học Thổ Nhĩ Kỳ trong Hiệp hội hóa học Châu Âu. Đồng thời bà cũng là thành viên của Hiệp hội Dược Châu Âu, thành viên của PortASAP – một mạng lưới chuyên gia Châu Âu.

GS. Ozkan là chuyên gia về cảm biến phân tích quang điện như là cảm biến sinh điện hóa, cảm biến nano, cảm biến sinh học DNA, cảm biến sinh học enzyme, xét nghiệm quang phổ, phát triển phương pháp và thử nghiệm thuốc. Bà đã có đóng góp quan trọng trong lĩnh vực khoa học và kỹ thuật cảm biến nano phân tích điện, và phát triển cầu nối giữa khoa học sức khỏe và công nghệ sức khỏe.

Bà đã công bố trên 250 công trình ISI và đồng thời là biên tập 6 cuốn sách từ các nhà xuất bản như HNB Publishing (2012), Springer (2015), Bentham (3 chương, 2018-2019), Elsevier (2019) và hơn 40 chương sách từ các nhà xuất bản Elsevier and Springer. Theo ISI, trích dẫn khoa học của bà là trên 4.500 với chỉ số ảnh hưởng (H-index) là 37. Bà là Tổng biên tập Tạp chí Journal of Pharmaceutical and Biomedical Analysis (SCI), Tổng biên tập vùng các Tạp chí Current Pharmaceutical Analysis (SCI), Turkish Journal of Chemistry (SCI), and Journal of Research in Pharmacy (ECSI).

Bà đã đạt được Giải thưởng nghiên cứu của Đại học Ankara (2003), Giải thưởng của Hiệp hội Khoa học về Dược của Thổ Nhĩ Kỳ (2008). Giải thưởng luận án xuất sắc nhất trong lĩnh vực khoa học sức khỏe của Thổ Nhĩ Kỳ từ Hội đồng tối cao về giáo dục của Thỗ Nhĩ Kỳ năm 2017.