TS. Timon Rabczuk

Timon Rabczuk

GIẢI THƯỞNG LIFETIME ACHIEVEMENT

TS. Timon RabczukGiáo sư thực thụ tại Đại học Bauhaus Weimar, Đức và đồng thời Trưởng nhóm nghiên cứu cơ học tính toán tại Trường Đại học Tôn Đức Thắng, Việt Nam. Ông có 4 năm nghiên cứu sau tiến sĩ tại Nhóm nghiên cứu cơ học tính toán của GS. Ted Belytschko thuộc Đại học Northwestern, Evanston, Hoa Kỳ, và tiếp theo là tại Đại học Kỹ thuật Munich, Đức, trước khi được bổ nhiệm làm giảng viên chính tại Đại học Canterbury, New Zealand. Trong năm 2009, ông được bổ nhiệm là Giáo sư thực thụ về cơ học tính toán tại Đại học Bauhaus Weimar và năm 2014 là Trưởng nhóm nghiên cứu cơ học tính toán tại Trường Đại học Tôn Đức Thắng.

Hướng nghiên cứu của GS. Rabczuk là giao thoa giữa khoa học tính toán, kỹ thuật, cơ học, toán ứng dụng và khoa học vật liệu. Vấn đề ông quan tâm gần đây là học máy dựa trên nghiệm của phương trình đạo hàm riêng, phương pháp toán tử không địa phương, vật liệu hai chiều và kỹ thuật vật liệu tính toán tích hợp.

GS. Rabczuk có nhiều cống hiến trong chuyên ngành của ông trên bình diện quốc tế. Ông là tác giả và đồng tác giả của hơn 400 công trình ISI với tổng số lượng trích dẫn trên 19.000 lần theo ISI. Ông là nhà nghiên cứu có trích dẫn cao theo ISI trong lĩnh vực về “Kỹ thuật” và “Khoa học máy tính”. Ông thuộc nhóm các nhà khoa học hàng đầu thế giới với chỉ số ảnh hưởng (H-index) là 72 theo ISI. Trong số các vinh dự quốc tế của ông thì đặc biệt là vào năm 2015 ông trở thành Viện sĩ Viện Hàn lâm khoa học Châu Âu.
Ngoài ra, ông đã cống hiến rất nhiều cho các hoạt động chuyên môn với vai trò là Tổng biên tập Tạp chí CMC-Computers, Materials & Structures; Phó Tổng biên tập Tạp chí International Journal of Impact Engineering. Ngoài ra, ông còn tham gia biên tập các tạp chí Frontiers of Structural and Civil Engineering, Computational Mechanics, Composite Structures và nhiều tạp chí khác. Ông đã hướng dẫn thành công 16 tiến sĩ và hiện tại đang lãnh đạo một nhóm nghiên cứu gồm 38 nghiên cứu sinh và nghiên cứu sau tiến sĩ.